Erzincan İl Koordinatörlüğü

HAKAN KALENDER / Kurum Başkanı

1977 yılında Ankara’da doğdu. Lise eğitimini Ziraat Meslek Lisesinde, lisans eğitimini Ondokuzmayıs Üniversitesi-Ziraat Fakültesi-Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümünde tamamladı. Yüksek lisans eğitimini ise Akdeniz Üniversitesi Tarım Ekonomisi Ana Bilim dalında gerçekleştirdi.

Iğdır, Samsun ve Konya’da yaklaşık 10 yıl Tarım İl Müdürlüklerinde görev yaptı. 2004 yılından itibaren Bakanlık, APK Kurulu Başkanlığı ve Strateji Geliştirme Başkanlığında görev aldı.

2009-2011 döneminde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Proje Yönetimi Koordinatörlüğünde uzman olarak görev yaptı. Kurumun akreditasyon çalışmalarında birçok prosedürde katkı sağladı, AB Komisyonu ile müzakerelerde rol aldı.

2011 yılı Ağustos ayında TKDK’nın AB Komisyonu tarafından akreditasyonunun ardından Bakanlık, Strateji Geliştirme Başkanlığına Daire Başkanı olarak atandı.

Bu dönemde özellikle; tarım politikaları ve makro gelişmeler, stratejik plan, üst yönetime etkin ve doğru veri sağlamaya yönelik çalışmalar, yönetici bilgi sistemi, tarımda yatırımların artırılması gibi birçok konuda çalışmalar yürüttü. Ayrıca, 2012-2016 döneminde TKDK-Proje Değerlendirme ve Seçme Komisyonu üyeliği yaptı.