Erzincan İl Koordinatörlüğü

IPARD II - 3. BÇD Kapsamında 1. Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvuru Listesi Yayımlanmıştır.
       IPARD II Programı Üçüncü Başvuru Çağrı Dönemi kapsamında, ilimizde birinci grup olarak desteklenmek üzere seçilen başvurular listesi aşağıda tedbirler bazında ayrılarak listelenmiştir.


 
ARICILIK VE ARI ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİ, İŞLENMESİ VE PAKETLENMESİ (302-2)

 

ZANAATKARLIK VE KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLER (302-3)KIRSAL TURİZM VE REKREASYON FAALİYETLERİ (302-4)YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI (302-7)